.

.

Puhevammaisten tulkkauspalvelua

Pääkkö-Topi Palvelut on vuonna 2021 toimintansa aloittanut yritys, joka toimii Pirkanmaan alueella. Yritys tuottaa puhevammaisten tulkkauspalvelua.

Tulkkina toimii Minna Pääkkö-Topi, jolla on useamman vuoden kokemus puhevammaisten tulkkina toimimisesta. Pääkkö-Topi Palvelulla on tulkkauspalvelun sopimuskumppanuus Kelan kanssa.

Minna Pääkkö-Topi

Koulutus:
Jaksatko kuunnella – Uskallatko ymmärtää. Puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät vaikeasti puhevammaisten tulkkipalvelussa. Tampereen sosiaalialan oppilaitos (1996)
Sosionomi (ylempi AMK). TAMK Tampere (2013)
Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto. GRADIA Jyväskylä (2019)
Työkokemus:
Tampereen kaupunki, 1.1.1997 – 30.11.2007 puhevammaisten tulkkauksia
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 1.12.2007 – 31.12.2020 osa-aikainen puhevammaisten tulkki
Kehitysvammahuollon projekti- ja asumispalvelutehtävät, 1.6.1998 ->
Erityisosaaminen:
Vammaisjärjestötuntemus
Kehitysvammahuolto
Me Itse ry
Kommunikointimenetelmät:
Selkeä puhe, kuvakommunikaatio, tukiviittomat, symbolit, kuvat, kirjoittaminen, sanalistat, piirrokset ja kommunikoinnin apuvälineet (Kommunikointikansiot, puhelaitteet sekä kommunikointiohjelmat)

Erityisen tarpeen tulkki

Pääkkö-Topi Palvelun puhevammaisten tulkkauksen kohderyhmiin kuuluvat kehitysvamma, afasia ja kielelliset erityisvaikeudet.

Minna Pääkkö-Topin erikoistumisalueita ovat vammaisjärjestötuntemus (esimerkiksi Me Itse ry), työ- ja päivätoimintapalvelut, urheilu ja teatteri.

Pääkkö-Topi Palvelut tuottaa tulkkausta Kelan asiakkaille.

Pääkkö-Topi Palvelut tarjoaa tulkkauspalvelua hätätilanteeseen liittyvään kiireelliseen tulkkauksen tarpeeseen

Tulkin eettiset ohjeet

Puhevammaisten tulkin eettiset ohjeet
1. Tulkilla on salassapitovelvollisuus.
2. Tulkki ei käytä väärin mitään tulkkauksen yhteydessä tietoonsa tullutta.
3. Tulkki ei ota vastaan toimeksiantoa, johon hän on esteellinen.
4. Tulkki ei ota vastaan toimeksiantoa, johon hänellä ei ole riittävää pätevyyttä.
5. Tulkki valmistautuu tehtäväänsä huolellisesti ja ajoissa.
6. Tulkki tulkkaa kattavasti, ei jätä mitään pois eikä lisää mitään asiaankuulumatonta.
7. Tulkki on puolueeton vietinvälittäjä eikä anna tunteidensa, asenteidensa ja mielipiteidensä vaikuttaa työhönsä.
8. Tulkki ei toimi tulkattavien avustajana tai asiamiehenä eikä toimeksiantonsa aikana ole velvollinen hoitamaan muita kuin tulkkaustehtäviä.
9. Tulkki käyttäytyy tilanteen ja toimeksiannon vaatimalla tavalla.
10. Tulkki ilmoittaa seikoista, jotka vaikeuttavat oleellisesti tulkkausta tulkkaustilanteessa.
11. Tulkki ei toimi ammattikuntaansa haittaavalla tavalla.
12. Tulkki kehittää jatkuvasti ammattitaitoaan.

Pääkkö-Topi Palvelut

Minna Pääkkö-Topi

040 125 3850

Tampere

minna.paakkotopi@gmail.com